«Célébrez l’Eternel avec la harpe, louez-le sur le luth à dix cordes!Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix» Psaumes 33.2-3

Le président:  Antsa Razanakoto    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Activité: Assure le bon déroulement du culte,entraide pour l’installation des instruments à 14hr30.

Versets du mois

Fa Masoandro sy Ampinga Jéhovah Andriamanitra ; fahasoavana sy voninahitra no homen’i Jehovah ; tsy hiaro zava-tsoa amin’izay mandeha amin’ny fahitsiana Izy.
bibleicon3 Salamo 84 : 11
Ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao.
bibleicon1Efesiana 5 : 16
 
 
Eny, hatramin’izany andro izany Izaho no Izy, ary tsy misy maharombaka amin’ny tànako ; miasa Aho, ka iza moa no mahasakana izany ?
bibleicon4Isaïe 43 : 13