"Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny Soratra Masina, dia nalevina, ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina; "

1Corinthiens 15: 3b-4
Ancien site Annonce

Annonce culte

Dimanche 11 Avril 2021
Culte  à 14h40  (Inscription et masque obligatoire) 

 Lieu : 19 Place des Touleuses, 95000, Cergy

 (lien d'inscription envoyé par mail)

 

Vie d'église

  

Lire et découvrir la Bible, la Parole de Dieu

Pain du jour

 "Lazaiko aminareo marina tokoa: Na zovy na zovy no hilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe: Mifindrà, ka mianjerà any an-dranomasina, ka tsy hiahanahana ao am-pony, fa hino fa ho tonga ny zavatra lazainy, dia ho azony izany".

Marc 11. 23

Pericope

Actes 4.32-35
1Jean 5.1-6
Jean 20.19-31

Etude biblique

Sekolin'ny tenin'Andriamanitra, fifampitondrana am-bavaka ho an'ny rehetra,
fitondrana am-bavaka ny fiainam-piangonana.

Isaky ny zoma  amin'ny 9 ora  sasany alina

Edito Pasteur

'Nefa zavatra iray loha no ilaina; fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy halaina aminy.',

Luc 10:42

Gallerie-photo

 • SVK
 • SLK
 • chorale
 • ED
 • KT
 • STK
 • SZM
 • reveil

Les responsables

bible

Pasteur

Joelitiana RARIVOMANANA

 
president

Président

            Nayssa RAZAFIHARISON

 
gestionnaire

Gestionnaire

        Marc ANDRIANARIVELO

tresorier

Trésorier

               Lala RANDRIANTSOA

 

Les versets des 3 derniers mois

Iza no hiakatra any an-tendrombohitr'i Jehovah? ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina? Izay madio tanana    sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga, na mianiana hamitaka.
bibleicon1 Psaume 24:3-4
 
 
 
Hoy Jesosy : Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona
 
 
 
 
 
 
bibleicon4 Matthieu 24:35
Fa raha tsy amin'ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka Aminy; fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady Azy
 
bibleicon3 Hebreux 11:6

Membre du bureau

Responsable du bureau

 • Nayssa Razafiharison
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Tojo Andrianarijaona (vice-président)
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Marc Andrianarivelo
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lala Randriantsoa
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Rondro Razafindralambo (Secrétaire 1)
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mbola Pagni (secrétaire 2)
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Diacre

 • Nivo Razafiharison
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Fanja Ralison 
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tahiana Rakotomalala 
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Olivier Raoelison 
 • Michaël Ratovelo