"Izaho Jehovah no Mpandinika ny fo sy Mpamantatra ny voa, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy, dia araka ny vokatry ny asany."

 Jérémie 17: 10
Ancien site Annonce

Annonce culte

Dimanche 22 Novembre 2020
Culte en ligne à 15H 30

(lien d'accès envoyé par mail)

 

Vie d'église

Ezéchiel 34.11-17

1 Corinthiens 15.20-28

Matthieu 25.31-46

 

Lire et découvrir la Bible, la Parole de Dieu

Pain du jour

Qui ne voudrait pas connaître le bonheur? Plus que ses trois ,heureux, C'est tout ce qui nous dit ce qu'est le bonheur et comment le trouver.

Pericope

Il ne suffit pas de posseder la bible,il faut la lire
Il ne suffit pas de lire la bible, il faut la croire
Il ne suffit pas de la croire, il faut la vivre

Etude biblique

Sekolin'ny tenin'Andriamanitra, fifampitondrana am-bavaka ho an'ny rehetra,
fitondrana am-bavaka ny fiainam-piangonana.

Edito Pasteur

'Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera
pas ôtée', Luc 10:42

Gallerie-photo

 • SVK
 • SLK
 • chorale
 • ED
 • KT
 • STK
 • SZM
 • reveil

Les responsables

bible

Pasteur

Joelitiana RARIVOMANANA

president

Président

Rémy RAHERIARISOA

gestionnaire

Gestionnaire

Tahiana RAKOTOMALALA

tresorier

Trésorier

Parfait RAKOTOMAMPIANINA

Les 3 versets du dernier mois

Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinina maimaimpoana amin'ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy.
bibleicon1 Romains 3:23-24
Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara Sy izay ilain'i Jehovah aminao, Dia izao ihany: Ny hanao ny marina sy ny ho tia famindram-po Ary ny hanaraka an'Andriamanitrao amin'ny fanetren-tena
bibleicon4 Michée 6:8
Tsy efa nandidy anao va Aho? Koa mahereza sy matanjaha; aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao.
 bibleicon3 Josué 1:9

Membre du bureau

Responsable du bureau

 • Rémy Raheriarisoa
 • Tahiana Rakotomalala
 • Parfait Rakotomampianina
 • Nivo Razafiaharison
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nizara Rakotomampianina
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Diacre

 • Noro Raheriarisoa
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Rondro Razafindralambo 
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Fanja Ralison 
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lala Randriantsoa 
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nayssa Razafiharison
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.