Portail

 

Verset du Jour 

 » Fa sambatra ny masonareo, fa mahita, ary ny sofinareo, fa mandre. Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry hahita izay hitanareo, nefa tsy mba nahita; ary naniry handre izay renareo, nefa tsy mba nandre. « Matthieu 13.16-17

 

 

    Radio Anjomara

 

 

Dimanche ,  23 février  2020 

 

 Culte & Sainte Cène      à   15h 30
Traduction  simultanée FM 89.6 MHz 
Lieu : EPU de Cergy
19 Place des Touleuses, 95000 Cergy
Péricope : Lévitique 19.1-2,17-18 1 Corinthiens 3.16-23 Matthieu 5.38-48

 

 

culteFFKM2020

 

 

Zokiolona2020                                   nouvelAn IDF2020

 

         

 

 

Fetin’ny taranaka2019                       Noel SA2019

 

       

 

 

NoëlAMF2019                                            alahady ny Mpitandrina2019

 

       

 

Agape 2019                          Bâpteme 27oct2019

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                        

               

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

                         

Les commentaires sont clos.