Portail

Verset du Jour 

” Fa ankehitriny, ry Andriamanitray ô, henoy ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fifonany, ary ampamirapirato ny tavanao amin’ ny fitoeranao masina izay efa foana, satria Tompo Hianao. Tompo ô, mandrenesa, Tompo ô, mamelà heloka; Tompo ô, mihainoa, ka miasà; aza ela Hianao, ry Andriamanitro ô noho ny aminao; fa ny tanànanao sy ny olonao dia nantsoina amin’ ny anaranao.” Daniel 9.17,19

 

 

 

4e dimanche  de l’Avent

 

Dimanche , 23 décembre  2018  
Célébration de Noël avec les SA & AMF
Culte  à 15h
Traduction  simultanée FM 89.6 MHz 
Lieu : EPU de Cergy 19 Place des Touleuses, 95000 Cergy
Péricope : Michée 5.1-5; Hébreux 10.5-10; Luc 1.39-45

 

 

Election diacre 2018                                     Alahady ny Mpitandrina2018                
        
fetim-piangonana 2018                                            retraite spirituelle 2018

 

       

 

fête des mères                                                        fête des pères
               
                         

Les commentaires sont clos.