Annonces SVK

 

Alahady ny Sampana: alahady 05 mai 2019

 

Fanasana : SVK Lille

 

Hetsika 25 mai  tolak’andro, 26 mai fankalazana ny fetin’ny reny

 

Hisy talenta asehon ‘ izy ireo amin ‘ izany, arahina fiaraha miala hetaheta

Les commentaires sont clos.